Seni İncitir

,  

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

Bismillahirrahmanirrahim 

“(Resûlüm!) Sen afyolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir.” (A’râf, 199)

Rasûlullah (sav) efendimiz buyurdular:

“Bismillâh! Allâh’a tevekkül ettim. Allâh’ım! Dalâlete düşmekten ve başkaları tarafından dalâlete sürüklenmekten, kaymaktan ve kaydırılmaktan, haksızlık yapmaktan ve haksızlığa uğramaktan, câhilce davranmaktan ve câhillerin davranışlarına muhâtap olmaktan Sana sığınırım.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 102-103/5094; Tirmizî, Deavât, 35)

Mevlânâ hazretleri bu hususla ilgili şu ibretli kıssayı anlatır:

Bir gün bir akrep ırmağın kenarında dolaşıyordu. Bu esnada bir kaplumbağa akrebin yanına gelip:

“– Burada ne yapıyorsun?” dedi. Akrep:

“– Irmağın öte yanına geçmek için bir çare arıyorum; çünkü benim bütün kavim ve çocuklarım ırmağın öte yanındadır” diye cevap verdi.

Kaplumbağa da şefkati ve yabancıya iyi davranması sebebi ile onu en yakın bir akrabasıymış gibi sırtına alıp su üzerinde yüzmeye başladı. Irmağın ortasına gelince akrebin sokma arzusu uyandı. Kaplumbağanın sırtına iğnesini dokundurdu. Kaplumbağa:

“– Ne yapıyorsun?” diye sordu. Akrep:

“– Hünerimi gösteriyorum. Sen bana iyilik edip yarama merhem oldun. Ben de sana iğnemi sokuyorum. Benim göstereceğim şefkat de ancak budur” dedi. Bunun üzerine kaplumbağa hemen suya daldı ve akrep boğuldu.

Mevlânâ bu hikayeyi anlattıktan sonra şunu da söyler: “Câhil yakınlık gösterse de sonunda câhilliğinden ötürü seni incitir.” (Ahmed Eflâkî, Ariflerin Menkıbeleri, I, 494)

Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)

el-Mukît: Mahlûkatın azığını temin eden, yaşamak için gıdaları yaratan, bedenlerin ve ruhların açlığını doyuran, onların gıdasını veren ve her şeyi koruyan demektir.

Kısa Günün Kârı

Kâmil mü’min, halîm selim bir mizaca sahip olması sebebiyle, kendisine câhilce hile yapanlardan hemen intikam almayı düşünmez; gerektiğinde bağışlamasını bilir. Ancak işi gücü insanları aldatmak olan entrikacılara karşı da basiretsiz davranmaz. Hele söz konusu durum Müslümanların izzet ve şerefini korumaya yönelik ise bu hususta asla gevşeklik göstermez.

Yorum Gönder