Sen Kötülüğü Önleyebilirsin

,  

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

Bismillahirrahmanirrahim 

“İyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki candan bir dost olur.” (Fussilet, 34)

Rasûlullah (sav) efendimiz buyurdular:

“Senden alâkayı kesenle sen ilgilen; iletişim ve irtibat ol. Sana haksızlık edeni affet. Sana kötülük edene iyilik et.”  (Ahmed, Müsned, 16999.)

İmâm-ı A’zam’dan nakledildiğine göre o şöyle demiştir:

“Birisinin benim hakkımda kötü söz söylediğini birisi bana iletti. Ben ise o kötü sözü söyleyen kimse hakkında hep güzel sözler söyledim. Sonra ben gördüm ki o kimse de benim hakkımda iyi şeyler söylüyor."

Allah bize güzel ahlâk ile kötü ahlâkın bir olmadığını beyan etmiş ve kötü ahlâkı güzel ahlâkla değiştirmemizi emretmiştir. Ahlâkın en güzeli hilm, yumuşak huylu ve hoşgörülü olmaktır. Çünkü bu sâyede düşman dost, uzak yakın olur. Zîrâ güzel ahlâk sahibi olan insan muhâtabının öfkesini iyi huylulukla, zulmünü affedici olmakla, kötü arkadaşlığını ise lütuf, kerem ve iyilikle savar. (İsmail Hakkı Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 18. Cilt, Erkam Yay.)

Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)

El-Mümît: Ölümü yaratan, ecelleri geldiğinde canlıları öldüren, mahlûkuna bağışlamış olduğu his ve hareket enerjisini zamanı gelince kesen demektir.

Kısa Günün Kârı

Kötülüğü iyilikle önleme hasleti, nefsini intikam duygularından men ederek sabredenlere verilir. Sabır, nefsi intikam duygularından alıkoyar, men eder.

Yorum Gönder