Orduya Esnaf Karışmış

,  

Kanunî, bir muharebeye giderken atının özengisi kırılır. Kırılan özengiyi bu sanattan anlayan bir askere tamir ettirirler. Padişah kime yaptırdıklarını sorar. Askerin yaptığını öğrenince hiddetlenir ve "Demek ki orduya esnaf karışmış!" diyerek özengiyi yapan askeri ordudan dışarı atar, yeniçeri ocağından çıkartır.

Kaynak: Nurettin Topçu, Büyük Fetih

Yorum Gönder