Meşgul Olma!

,  

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

Bismillahirrahmanirrahim

“Çoğunluk olma iddianız sizi o kadar meşgul etti ki mezarları bile ziyâret ettiniz.” (Tekâsür, 1-2)

Rasûlullah (sav) Efendimiz buyurdular:

“Allah’ım, beni sevenlere iffet ve kanâat nasip eyle. Bana buğzedenlere de çok mal ve evlat vererek meşgul et!” (Aclûnî, I, 218)

Hz. Peygamber (sav); “Çoğunluk olma iddianız sizi o kadar meşgul etti ki mezarları bile ziyâret ettiniz.” (Tekâsür, 1-2) âyet-i kerîmelerini okudu ve şöyle buyurdu:

“Âdemoğlu “malım” der durur. Yeyip tükettiğinden, giyip eskittiğinden; tasadduk edip kabul ettirdiğinden başka malın mı var ki?” (Müslim, Zühd, 3.)

Akıllı olan, niyeti sağlam değilse, amel, mal ve çocuklarının çokluğuna hiç aldanmasın. Ah, nerede o âhireti; hattâ Allah Teâlâ dışındaki bütün varlıklardan geçip Mevlâ’yı tercih ederek, fakirliği zenginlikten; zilleti izzetten daha değerli görüp mallarını ve canlarını Allah yolunda fedâ edenler. Yemin ederim ki bu kişiler, o kadar nadir, o kadar azdır ki. (İsmail Hakkı Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 3. Cilt, 264. Sayfa, Erkam Yay.)

Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)

el-Mübdi’: Mahlûkatı, maddesiz, örneksiz olarak ilk baştan yaratan, kâinatı yoktan var eden demektir.

Kısa Günün Kârı

Ey kul, durumun hakikatine ve malın, kişiden hiçbir azabı gidermeyeceğine muttali oldun. Artık sana düşen, kanâat etmek, dünyalıkları azaltmak, mal ve mevki sahiplerine imrenmemektir.

Yorum Gönder