Dünya Hayatına Aldanma!

,  

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

Bismillahirrahmanirrahim 

“Onlar, dünyâ hayatının görünen yüzünü bilirler. Âhiretten ise, onlar tamamen gâfildirler.” (Rûm, 7)

Rasûlullah (sav) efendimiz buyurdular:

“Siz dünyâ işlerinizi daha iyi bilirsiniz, ben de âhiret işlerinizi daha iyi bilirim.” (Müslim, Fedâil, 140.)

Câbir (ra)’dan rivayet edildiğine göre, Rasûlullah (sav) bir gün pazar yerine uğradı. Etrafında ashâbı da vardı. Rasûlullah, küçük kulaklı bir oğlak ölüsüne rastladı. Onun kulağından tutarak:

“-Hanginiz bunu bir dirheme satın almak ister?” buyurdu. Ashâb:

“-Daha az para ile de olsa biz almayız, onu ne yapalım ki” dediler!.. Sonra Resûl-i Ekrem:

“-Size bedava verilse ister misiniz?” diye sordu. Onlar:

“-Allah’a yemin ederiz ki, o diri bile olsa, kulaksız olduğu için kusurludur. Ölüsünü ne yapalım?" diye cevap verdiler. Bunun üzerine Rasûlullah:

“Allah’a yemin ederim ki, Allah’a göre dünya, önünüzdeki şu ölü oğlaktan daha değersizdir” buyurdu. (Müslim, Zühd 2)

Peygamberimiz, ashâbı eğitirken her fırsatı değerlendirmiştir. İnsanlar nazarında bir ölü oğlağın değeri olmadığı gibi, Allah yanında da bu dünyanın bir kıymeti yoktur. İnsanlar, sanki ebedî imiş gibi bu dünyaya bağlanıp kalmamalıdır.

Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)

el-Halîm: Cezalandırma imkânına ve gücüne sahipken suçluların cezasını hemen vermeyen, gazâbın kendisine gâlip gelmediği, sapıkların düşüncesizliklerinin, âsilerin isyanlarının kendisini öfkelendirmediği, teennî ve afv sahibi, kullarının suçunu anlamasına ve tövbe etmesine imkan tanıyan, acelecilikle ve kızgınlıkla davranmayan ve ceza vermekte de acele etmeyen, çok yumuşak davranan demektir.

Kısa Günün Kârı

Kemâl Hucendî der ki:

Dünyâ ve bütün lezzetleri bal arasına benzer
Tadı ve hoşluğu çoktur ama zarar ve eziyeti daha da çok
Allah bizi ve sizi dünyâ lezzetlerine dalmaktan korusun. Amin!..

Yorum Gönder