Yâ Rab Kanâat İle Zengin Et Beni

,  

Yâ Rab kanâat ile zengin et beni
Yakîn nûruyla münevver kıl gönlümü
Ben yanık derbeder kulunun kısmetini
Halka minnet etmeden nasîb et yâ Ganî

Ebû Saîd Ebu'l-Hayr
Kuddise Sırruh

Yorum Gönder