Her Ne Denlu Ru Siyah Ettiyse İsyanın Seni

,  


Her ne denlü rû siyâh ettiyse isyânın seni,
Ağarır bî-şek yüzün bu garra-i tevhid ile.

Mâ-verâ-i ins ü cinni seyredip arşa çıkar,
Kim ki mi’râç eylediyse cezbe-i tevhid ile.

Ey Niyâzî Ârif-i billâh gönülden selb eder,
Onsekizbin perdeyi bir lem’a i tevhid ile.

Kalbini bâğ-ı cinân et ravza-i tevhid ile
Can dimâğın kıl muattar nefha-i tevhid ile.

Kalbini cennet bâğı et tevhid bahçesi ile
Can dimâğın kıl kokulandır tevhid üfürüğü ile.

Kâbe-i nûr-i siyâhın bî-nihâyet yolları,
Kat’eder erbâb-ı âşk bir lemha-i tevhid ile.

Nurlu siyâh Kâbe’nin sonsuz yollarını,
Yol alır âşk erbâbı bir tevhid şimşeği ile.

Niyâzî Mısrî

Şehit Bayram Ali Öztürk

Yorum Gönder