Besmele-i Şerife

,  

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

Bismillahirrahmanirrahim 

“Üzerine Allah’ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyin. Kuşkusuz bu büyük günahtır. Gerçekten şeytanlar dostlarına, sizinle mücadele etmeleri için telkinde bulunurlar. Eğer onlara uyarsanız şüphesiz siz de Allah’a ortak koşanlar olursunuz.” (En’âm, 121)

Rasûlullah (sav) efendimiz buyurdular:

“Allah’ın adı anılmayan yemeği, şeytan mübâh sayar.” (Müslim, Eşribe, 102; Ebû Dâvûd, Et’ıme, 15; Müsned, V, 383)

Bir adam, yemek yerken besmele çekmemişti. Bir lokma yiyeceği kalmıştı ki, besmeleyi hatırladı ve “bismillahi evvelehu ve ahirahu” dedi. Nebi (as) bunu görünce tebessüm etti ve şöyle buyurdu: “Şeytan da onunla beraber yiyordu. Ancak o Allah’ın adını anınca şeytan bütün yediklerini çıkardı.” (Ebû Dâvûd, Et’ıme, 15)

Rasûlullah (sav) bir başka hadis-i şeriflerinde şöyle buyurdular:

“Şeytan, çok hisseden ve her şeyi yiyip bitiren (yalayan) bir varlıktır. Kendinizi ondan koruyunuz.” (Tirmizî, Et’ıme, 48)

Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)

el-Vâcid: Zengin olan, her muradına erişen, dilediğini, dilediği zaman bulabilen, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, her şeyi vücuda getiren demektir.

Kısa Günün Kârı

Yenip içilen, giyilen veya herhangi bir sûretle kendisinden faydalanılan bir şeye besmele ile başlanmazsa şeytanın onda tasarrufu olur, sahibi ile birlikte onu kullanır. 

Yorum Gönder