Acep Allah Bizi Kabul Eder Mi


Ey ihvan-ı iman, bu ahval ile,
Acep Allah bizi kabul eder mi?
Şeriata bakın, bu ahval ile,
Acep Allah bizi kabul eder mi?

Zül-celal bizleri halk etti İslam,
İmânı irfânı eyledi ikrâm.
Ümmet-i Muhammed ne oldu encâm?
Acep Allah bizi kabul eder mi?

Cenab-ı Mevla’dan ne güzel ihsan,
Nâzil oldu bize hazret-i Kur’an,
Ferman-ı Kur’an’a eyledik isyan,
Acep Allah bizi kabul eder mi?

Ruz-i ezel verdik beli-yi ahdi,
Kabul ettik o dem takva-yı zühdü,
Emri şeriatte etmedik cehdi,
Acep Allah bizi kabul eder mi?

Bu vaâdi ahd ile geldik dünyaya,
Tâbi olduk bu gün hubb-u sivaya,
Rağbet eylemedik ahde vefaya,
Acep Allah bizi kabul eder mi?

Kitaba sünnete yok bizde rağbet,
Cenab-ı Mevla’ya var mı muhabbet?
Heva-i nefsinde tâbi-i şehvet,
Acep Allah bizi kabul eder mi?

Namaz ise müminlerin miracı,
Ferman-ı Kur’an’da râh-ı minhâcı,
Gülbe-i dillerde söndü sirâcı,
Acep Allah bizi kabul eder mi?

İslâm’ın İslâm’a merhameti yok,
Sây-ı şeriatte meveddeti yok,
Sırr-ı süveyda’da hakikati yok,
Acep Allah bizi kabul eder mi?

Nisâlar yüzünde haya kalmadı,
Vücuh-i ricâlde haya kalmadı,
Ahirete zâd u neva kalmadı,
Acep Allah bizi kabul eder mi?

İçerler su gibi ab-ı haramı,
Günah-ı kebâir maksut merâmı,
Zemmederler ehlullah-ı kirâmı,
Acep Allah bizi kabul eder mi?

Kör olmuş dideler, kalpler tutulmuş,
Derya-yı şehvete nefis atılmış,
İmân İslâm bu dünyaya satılmış,
Acep Allah bizi kabul eder mi?

Mevlâna sır ola ehl-i îmâne.
Kendi idhâl ede dar-ı cinâne.
Lütfü ya sen bir bak devri zamâne.
Acep Allah bizi kabul eder mi?

Alvarlı Efe Hâce Muhammed Lutfî 
Kaddesallahu Sırrahu'l-Âlî

Şehit Bayram Ali Öztürk 

Yorum Gönder