Âh Edip Âhından Ağyarı Âgâh Eyleme

Âşığım dersin belâ-yı aşktan âh eyleme
Âh edip âhından ağyarı âgâh eyleme
Dertliyim dersen belayı dertten âh eyleme
Âh edip dertsizleri derdinden âgâh eyleme

Fuzûli

Yorum Gönder