Blogger'da İçeriği Çift Tıklayarak Panoya Kopyalama

Günümüzde web sayfalarında kullanıcıların metinleri kolayca kopyalayabilmeleri önemlidir. Bu JavaScript kodu, web geliştiricilerin belirli etiketlerdeki metinleri çift tıkladıklarında panoya kopyalamalarını sağlar.

<script>/*<![CDATA[*/document.addEventListener("dblclick", function(event) {
const target = event.target;
// Sadece pre, code ve blockquote etiketlerini kontrol ediyoruz
if (target.tagName === "PRE" || target.tagName === "CODE" || target.tagName === "BLOCKQUOTE") { const textToCopy = target.textContent.trim();
const textarea = document.createElement("textarea");
textarea.value = textToCopy;
document.body.appendChild(textarea);
textarea.select();
document.execCommand("copy");
document.body.removeChild(textarea);
alert("Panoya kopyalandı"); }});/*]]>*/</script>

Bu kod parçası, kullanıcıların özellikle kod örneklerini veya alıntıları kolayca panoya kopyalamalarına yardımcı olur. Web geliştiricileri ve blog yazarları için kullanışlı bir özellik olabilir.

Yorum Gönder